W tej części serwisu przedstawiamy Państwu listę najważniejszych wydarzeń i inwestycji ukazujących rozwój jednostki produkującej Tytanpol®. Listę prezentujemy w formie chronologicznych wpisów.

1972 X
Wybór technologii i podpisanie kontraktu z firmą Kronos Titan GmbH.

1974 VI
Rozpoczęcie budowy instalacji o rocznej zdolności produkcyjnej 36.000 ton.

1977 X
Rozruch instalacji – uruchomienie produkcji gatunków anatazowych.

1978
Uruchomienie produkcji gatunków rutylowych.

lata 80-te
Prace modernizacyjne, poprawa warunków bhp i ochrony środowiska, zwiększanie wydajności instalacji.

1987
10-lecie Zakładu Bieli Tytanowej. Wydajność zbliżona do zdolności projektowej.

1988
Przekroczono licencyjną zdolność produkcyjną osiągając 37 350 ton bieli. Magazyn „Rynki zagraniczne”, poświęcony problematyce gospodarki światowej, handlu międzynarodowego i polskiego eksportu, przyznał Z.Ch. „POLICE” tytuł „Mistera Eksportu 1988”, umieszczając policką biel tytanową na czele listy 12 najlepszych polskich wyrobów eksportowych.

1990
Powstanie spółki joint-venture „KEMIPOL”, której udziałowcem są Z.Ch. „POLICE” i koncern „Kemira–Kemi AB”, produkującej koagulanty do oczyszczania wody i ścieków na bazie odpadowego siarczanu żelazawego.

1990 – 1992
Dynamiczny rozwój eksportu bieli tytanowej na skutek drastycznego spadku popytu na rynku krajowym.

1991
Wdrożenie szlaki tytanowej jako alternatywnego do ilmenitu surowca tytanonośnego. Zawarcie kontraktu z Chinami na dostarczenie technologii produkcji bieli tytanowej.

1992
Utworzenie Laboratorium Aplikacji pełniącego rolę serwisu technicznego dla odbiorców bieli tytanowej.

1993 – 1994
Poszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL® R-003 i R-211.

1995
Wyprodukowanie, po 18 latach, 500 tysięcznej tony bieli tytanowej.

1998
Budowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych Sulfacid. Inwestycję podjęto w celu dostosowania poziomu emisji SO2 do wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 92/112/EEC dotyczącej produkcji bieli tytanowej.

1999
Zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym znaku towarowego TYTANPOL®.

2000
Wdrożenie technologii mielenia na mokro poprawiającej właściwości optyczne i dyspergowalność pigmentu. Oddanie do eksploatacji instalacji Sulfacid, dzięki której ograniczono emisję SO2 o ok. 80%.

2000 – 2003
Modernizacja instalacji zmierzająca do zwiększenia rocznej zdolności produkcyjnej do 40 000 ton.

2001
Poszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL® R-213 i RS.

2002
Wyprodukowanie, po 25 latach od rozruchu instalacji, 750 tysięcznej tony bieli tytanowej.

2002
Uruchomienie instalacji odsiarczania gazów porozkładowych Monsanto.

2003
Realizacja rekordowej rocznej produkcji – 42 300 ton.

2003 XI
Rozszerzenie palety gatunkowej o TYTANPOL® R-310

2004
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

2004 III
Pigmenty TYTANPOL® otrzymały tytuł EUROPRODUKT 2004

2004 V
Wejście Polski do Unii Europejskiej. Zakłady Chemiczne „Police” SA w pełni przygotowane do akcesji. Instalacja bieli tytanowej zgodna z wymaganiami UE.

2004 X
Pigmenty TYTANPOL® otrzymały tytuł „Medal Europejski 2004”

2004 VII
14 lipca 2005 – dzień debiutu giełdowego Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wejście na giełdę było efektem prowadzonych od wielu lat przekształceń, wdrażania indywidualnej strategii rozwoju i restrukturyzacji, a także umacniania rynkowej pozycji Spółki w branży chemicznej.

2006 I
Przystąpienie do Stowarzyszenia Producentów Dwutlenku Tytanu (TDMA)

2007 IX
Pigmenty TYTANPOL® otrzymały certyfikat „Gwarancja Najwyższej Jakości”

2008
Z.Ch. „Police” S.A. uruchomiły jedyną w Polsce instalację do suszenia siarczanu żelaza, który jest produktem ubocznym powstającym przy produkcji bieli tytanowej.
Zakłady Chemiczne „Police” SA wyprodukowały milionową tonę bieli tytanowej.

2011
19 sierpnia 2011 r. w wyniku nabycia przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 49 500 000 akcji zwykłych na okaziciela Z.Ch. „Police” S.A., odpowiadających łącznie 66% kapitału zakładowego, Zakłady Chemiczne „Police” S.A. weszły do Grupy Kapitałowej Azotów Tarnów.

2012
Zakłady świętują 35-lecie produkcji bieli tytanowej.
Pigmenty TYTANPOL® zostały wyróżnione Godłem w prestiżowym konkursie promującym polskie osiągnięcia „Teraz Polska”. TYTANPOL® zwyciężył w kategorii produkty chemii przemysłowej.

2013
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. kupiła pakiet kontrolny udziałów w spółce African Investment Group S.A posiadającej licencję na eksploatacje złóż fosforytów i piasków ilmenitowych w Senegalu.

2015
Planowane rozpoczęcie inwestycji budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. Na zrealizowanie największej w swojej historii inwestycji Grupa Azoty przeznaczy 1,18 miliarda złotych.

2018

Wybór oferenta – Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy projektu Polimery Police w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację według formuły „pod klucz”.

2019

23 grudnia 2019 r. Grupa Azoty Polyolefins S.A. wydała wykonawcy Projektu Polimery Police Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed).

2020 

W styczniu Hyundai Engineering wchodzi na plac budowy projektu Polimery Police”.

2022 I

Na koniec stycznia 2022 r. zawansowanie rzeczowe projektu Polimery Police osiągnięto 85,48%.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy Pocztą Polską. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli tytanowej, [...]