Spółka ma kluczowe znaczenie w życiu gospodarczym i społecznym kraju oraz regionu zachodniopomorskiego. Takie atuty jak: lokalizacja z dostępem do szlaków komunikacyjnych, infrastruktura z portem pełnomorskim oraz tereny inwestycyjne stanowią o sile Spółki.

Pozycję Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A. w gospodarce regionu, kraju i branży chemicznej potwierdzają wyniki rankingów oraz przyznane nagrody, certyfikaty i wyróżnienia, jednak przede wszystkim uznanie Klientów i partnerów biznesowych.

Podstawami rozwoju Spółki są pozycja i odpowiedzialność za przyszłość, wyrażane poprzez specjalizację w branży chemicznej oraz poszerzanie oferty. Dzięki innowacyjnemu podejściu do rzeczywistości, firma zmienia się realizując długofalowe projekty rozwojowe.