PKWiU: 20.12.11.0
CN: 3206
Klasyfikacja pigmentu
R-2 (PN-EN ISO 591)
II (ASTM D-476)

Informacja o produkcie
Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofilowym.
TYTANPOL® R-001 posiada bardzo dobre właściwości optyczne (wysoka zdolność rozjaśnienia i siła krycia, nadaje powłokom wysoki połysk przy niskim zamgleniu), jest łatwo dyspergowalny i odporny na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie
TYTANPOL® R-001 jest pigmentem o szerokim zastosowaniu, szczególnie polecanym do farb wewnętrznego przeznaczenia, wodnych i rozpuszczalnikowych (przemysłowych, budowlanych, dekoracyjnych), emalii schnących na powietrzu, farb piecowych, farb o wysokiej zawartości części stałych, farb typu „can coatings”, farb do drewna, farb drogowych oraz wysokopołyskowych farb drukarskich.
Może być także z powodzeniem stosowany do farb proszkowych, farb typu „coil coatings”, do pigmentowania tworzyw sztucznych (miękkiego PCW, plastizoli, poliolefin, nienasyconych poliestrów, żelkotów poliestrowych, winylowych wykładzin podłogowych, linoleum, mas uszczelniających, poliuretanów, polistyrenów), do produkcji koncentratów pigmentowych i barwienia niektórych włókien sztucznych. Pigment ten znajduje również szerokie zastosowanie w przemyśle papierniczym (pulpa, powłoki na papier, tapety) oraz skórzanym.

Bezpieczeństwo stosowania

Na podstawie Rozporządzenia delegowanego (UE) nr 2020/217 ditlenek tytanu w swojej proszkowej postaci jest klasyfikowany jako podejrzany o działanie rakotwórcze (kategoria 2). W kontakcie z pyłem należy zachować ostrożność i stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.
Pigment TYTANPOL® R-001 może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.”

Gatunek ten posiada znak NSF® (Certyfikat Nr 14) jako pigment zatwierdzony do rur z tworzyw sztucznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Pakowanie i transport

TYTANPOL® R-001 jest pakowany:

  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.

TYTANPOL® R-001 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Transport luzem możliwy jest wyłącznie w odpowiednio wyposażonych autocysternach.

Pigment TYTANPOL® R-001 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie
Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet.

Przechowywanie luzem możliwe jest wyłącznie w odpowiednio wyposażonych silosach.

Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuje się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów dostępne są w karcie charakterystyki.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy Pocztą Polską. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli tytanowej, [...]