Klasyfikacja pigmentów
Z uwagi na dużą ilość sposobów wytwarzania, odmian, gatunków i obszarów zastosowań sklasyfikowanie pigmentów dwutlenku tytanu popularnie zwanych bielą tytanową nie jest sprawą prostą i może być przeprowadzone z uwzględnieniem różnych kryteriów.

Kryteria klasyfikacji pigmentów:

  • technologia wytwarzania: na siarczanowe i chlorkowe,
  • odmiana krystalograficzna – na anatazowe (A) i rutylowe (R),
  • rodzaj obróbki powierzchniowej – na nie obrabiane (A1, R1), średnio obrabiane (A2, R2) i głęboko obrabiane (R3).

 

Klasyfikację pigmentów podają normy międzynarodowe (EN ISO 591-1:2002) oraz normy krajowe (np. ASTM D476-00 (2011), DIN 55912-2). Najbardziej rozpowszechnionym podziałem jest klasyfikacja określona normą ISO 591, polegająca na podziale pigmentów w zależności od ich struktury krystalograficznej i zawartości dwutlenku tytanu.