PKWiU: 20.12.11.0
CN: 3206
Klasyfikacja pigmentu
R-3 (PN-EN ISO 591)
III (ASTM D-476)

Informacja o produkcie
Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofilowym.

TYTANPOL® R-310 jest pigmentem głęboko obrabianym o doskonałej odporności na działanie światła. Zapewnia wysoką jasność i nieprzezroczystość papierów dekoracyjnych. Jest pigmentem łatwo dyspergowalnym i odpornym na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

TYTANPOL® R-310 jest pigmentem specjalistycznym, szczególnie polecanym do produkcji papieru dekoracyjnego, laminowanego, pigmentowania żywic formaldehydowych i ich pochodnych oraz nienasyconych żywic poliestrowych.

Bezpieczeństwo stosowania

Na podstawie Rozporządzenia delegowanego (UE) nr 2020/217 ditlenek tytanu w swojej proszkowej postaci jest klasyfikowany jako podejrzany o działanie rakotwórcze (kategoria 2). W kontakcie z pyłem należy zachować ostrożność i stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Pakowanie i transport

TYTANPOL® R-310 jest pakowany:

  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.

TYTANPOL® 310 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Transport luzem możliwy jest wyłącznie w odpowiednio wyposażonych autocysternach.

Pigment TYTANPOL® 310 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet.

Przechowywanie luzem możliwe jest wyłącznie w odpowiednio wyposażonych silosach.

Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuje się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów dostępne są w karcie charakterystyki.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy Pocztą Polską. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli tytanowej, [...]