PKWiU: 20.12.11.0
CN: 3206
Klasyfikacja pigmentu
R-1 (PN-EN ISO 591)
II (ASTM D-476)

Informacja o produkcie

Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu oraz modyfikowany związkami organicznymi o charakterze hydrofobowym.

TYTANPOL® RS poprzez swoje unikalne właściwości fizykochemiczne charakteryzuje się bardzo dobrą przetwarzalnością w procesach pigmentowania tworzyw sztucznych. Z uwagi na niską zawartość wilgoci jego przetwarzanie w wysokich temperaturach nie stwarza problemów i nie przyczynia się do tworzenia pęcherzy w folii. Stosunkowo niewielkie rozmiary cząstek i specyficzny charakter powierzchni umożliwiają wyjątkowo łatwą zwilżalność oraz dyspergowalność w układach polimerowych. Posiada dobre właściwości optyczne, zapewnia wysoką jasność, neutralny odcień i nieprzezroczystość pigmentowanych wyrobów.  Gatunek jest średnio odporny na warunki atmosferyczne.

Zastosowanie

TYTANPOL® RS jest pigmentem szczególnie polecanym do produkcji koncentratów pigmentowych i pigmentowania szerokiej gamy tworzyw sztucznych: miękkiego PCW (niestabilizowanego związkami ołowiu), PE (szczególnie liniowego PE o niskiej gęstości), PP i innych poliolefin, plastizoli, ABS, SAN, polistyrenu, tworzyw akrylowych, poliuretanów, poliamidów, poliwęglanów, elastomerów, wyrobów gumowych, silikonowych, winylowych wykładzin podłogowych oraz linoleum.
Jest szczególnie przydatny do pigmentowania folii i barwienia skóry, a także z powodzeniem stosowany do tworzyw epoksydowych, poliestrów oraz niektórych włókien sztucznych.

Bezpieczeństwo stosowania

Na podstawie Rozporządzenia delegowanego (UE) nr 2020/217 ditlenek tytanu w swojej proszkowej postaci jest klasyfikowany jako podejrzany o działanie rakotwórcze (kategoria 2). W kontakcie z pyłem należy zachować ostrożność i stosować środki ochrony dróg oddechowych.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Pigment TYTANPOL® RS może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.”

Gatunek ten posiada znak NSF® (Certyfikat Nr 14) jako pigment zatwierdzony do rur z tworzyw sztucznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Pakowanie i transport

TYTANPOL® RS jest pakowany:

  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 500 kg lub 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • w autocysterny,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe, papierowe rozpuszczalne.

 

TYTANPOL® RS należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Transport luzem możliwy jest wyłącznie w odpowiednio wyposażonych autocysternach.

Pigment TYTANPOL® RS nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).
Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet.

Przechowywanie luzem możliwe jest wyłącznie w odpowiednio wyposażonych silosach.

Elastyczne kontenery (tzw.big-bagi), 1000 kg przechowuje się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania. Dopuszcza się przechowywanie ofoliowanych dwóch warstw elastycznych kontenerów 500 kg ułożonych na palecie w regałach wysokiego składowania.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów dostępne są w karcie charakterystyki.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy Pocztą Polską. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli tytanowej, [...]