Na podstawie Rozporządzenia delegowanego (UE) nr 2020/217 ditlenek tytanu w swojej proszkowej postaci jest klasyfikowany jako podejrzany o działanie rakotwórcze (kategoria 2). W/w rozporządzenie weszło w życie 9 marca 2020 r. z 18-miesiecznym okresem dostosowania.

Szereg wymagań prawnych dotyczących ditlenku tytanu i pigmentów z jego udziałem  dotyczy przede wszystkim odpowiednio niskiej zawartości metali ciężkich, co jest szczególnie ważne w aspekcie stosowania pigmentów do produkcji zabawek, farmaceutyków, artykułów kosmetycznych, wyrobów mających bezpośredni kontakt z żywnością, czy wprost do żywności.
Dla producentów bieli tytanowej spełnienie tych wymagań nie stanowi większego problemu.
Wynika to z faktu, że aby otrzymać dwutlenek tytanu o optymalnych właściwościach optycznych należy zapewnić mu wyjątkową czystość chemiczną. W przypadku stosowania bieli tytanowej wprost do żywności lub farmaceutyków należy dodatkowo spełnić określone wymagania sanitarne.

Pigmenty TYTANPOL® spełniają przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, w tym określone przez:

 • Przepisy EINECS;
 • Przepisy ELINCS;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi wraz z późniejszymi zmianami;
 • Dyrektywę Europejską 94/62/EC dotyczącą opakowań i zużytych opakowań w zakresie całkowitej zawartości metali ciężkich takich jak ołów, kadm, rtęć i sześciowartościowy chrom, niższej niż 100 ppm wraz z późniejszymi poprawkami;
 • Rezolucję Rady Europy AP (89) 1 dotyczącą wykorzystania barwników do tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • Dyrektywę Europejską 88/378/EEC dotyczącą bezpieczeństwa zabawek wraz z późniejszymi poprawkami;
 • Normę Europejską PN-EN 71-3 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek;
 • Zalecenie BgVV (Niemcy) – p.IX (01.06.1994) „Farbmittel zum Einfärben von Kunststoffen und anderen Polymeren für Bedarfsgegenstände” dotyczące barwników do barwienia tworzyw sztucznych i innych polimerów do artykułów pierwszej potrzeby.

Pigmenty TYTANPOL® spełniają również przepisy obowiązujące w USA:

 • Przepisy TSCA;
 • Przepisy CONEG w zakresie całkowitej zawartości metali ciężkich takich jak ołów, kadm, rtęć i sześciowartościowy chrom, niżej niż 100 ppm;
 • Przepisy FDA – nie wymagają certyfikacji bieli tytanowej: CFR (21) część 175.300 (powłoki żywicowe i polimeryczne), CFR (21) część 176.170 (składniki papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z mokrą i tłustą żywnością), CFR (21) część 176.180 (składniki papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z suchą żywnością), CFR (21) część 178.3297 (barwniki do polimerów);
 • Przepisy NSF dotyczące pigmentów przeznaczonych do składników rurociągów z tworzyw sztucznych i innych materiałów pokrewnych;
 • Wymagania normy ASTM F963-96A dotyczące zawartości metali ciężkich w pigmentach przeznaczonych do barwienia zabawek dziecięcych.

Powyższe przepisy nie wyczerpują wszystkich regulacji prawnych odnoszących się do TiO2.

Będziemy na bieżąco uwzględniać ewentualne zmiany cytowanych wyżej przepisów wynikające z przyjętej klasyfikacji TiO2.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy Pocztą Polską. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli tytanowej, [...]