Brak negatywnego oddziaływania dwutlenku tytanu na organizm ludzki oraz bardzo niski poziom zawartości metali ciężkich, pozwala na spełnianie najbardziej rygorystycznych wymagań stawianych pigmentom.

Wymagania te dotyczą przede wszystkim odpowiednio niskiej zawartości metali ciężkich, co jest szczególnie ważne w aspekcie stosowania pigmentów do produkcji zabawek, farmaceutyków, artykułów kosmetycznych, wyrobów mających bezpośredni kontakt z żywnością, czy wprost do żywności. Dla producentów bieli tytanowej spełnienie tych wymagań nie stanowi większego problemu. Wynika to z faktu, że aby otrzymać dwutlenek tytanu o optymalnych właściwościach optycznych należy zapewnić mu wyjątkową czystość chemiczną. W przypadku stosowania bieli tytanowej wprost do żywności lub farmaceutyków należy dodatkowo spełnić określone wymagania sanitarne.

Pigmenty TYTANPOL® spełniają przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej, w tym określone przez:

 • Przepisy EINECS;
 • Przepisy ELINCS;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi wraz z późniejszymi zmianami;
 • Dyrektywę Europejską 94/62/EC dotyczącą opakowań i zużytych opakowań w zakresie całkowitej zawartości metali ciężkich takich jak ołów, kadm, rtęć i sześciowartościowy chrom, niższej niż 100 ppm wraz z późniejszymi poprawkami;
 • Rezolucję Rady Europy AP (89) 1 dotyczącą wykorzystania barwników do tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • Dyrektywę Europejską 88/378/EEC dotyczącą bezpieczeństwa zabawek wraz z późniejszymi poprawkami;
 • Normę Europejską PN-EN 71-3 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek;
 • Zalecenie BgVV (Niemcy) – p.IX (01.06.1994) „Farbmittel zum Einfärben von Kunststoffen und anderen Polymeren für Bedarfsgegenstände” dotyczące barwników do barwienia tworzyw sztucznych i innych polimerów do artykułów pierwszej potrzeby.

Pigmenty TYTANPOL® spełniają również przepisy obowiązujące w USA:

 • Przepisy TSCA;
 • Przepisy CONEG w zakresie całkowitej zawartości metali ciężkich takich jak ołów, kadm, rtęć i sześciowartościowy chrom, niżej niż 100 ppm;
 • Przepisy FDA – nie wymagają certyfikacji bieli tytanowej: CFR (21) część 175.300 (powłoki żywicowe i polimeryczne), CFR (21) część 176.170 (składniki papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z mokrą i tłustą żywnością), CFR (21) część 176.180 (składniki papieru i tektury przeznaczone do kontaktu z suchą żywnością), CFR (21) część 178.3297 (barwniki do polimerów);
 • Przepisy NSF dotyczące pigmentów przeznaczonych do składników rurociągów z tworzyw sztucznych i innych materiałów pokrewnych;
 • Wymagania normy ASTM F963-96A dotyczące zawartości metali ciężkich w pigmentach przeznaczonych do barwienia zabawek dziecięcych.

Powyższe przepisy nie wyczerpują wszystkich regulacji prawnych odnoszących się do TiO2.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy firmą kurierską DHL. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli [...]