Dwutlenek tytanu jest stabilny, niereaktywny, nie posiada właściwości korozyjnych i jest niepalny. W czystej postaci jest nietoksyczny, zawiera jedynie śladowe ilości metali ciężkich.

Z uwagi na submikronowy rozmiar cząstek, pigmenty dwutlenku tytanu mają naturalną tendencję do pylenia. Mimo, że wdychanie drobnych cząsteczek pigmentu dwutlenku tytanu nie jest rakotwórcze, należy zachować ostrożność i stosować środki ochrony dróg oddechowych w sytuacjach wzmożonego pylenia. Krótki kontakt pigmentu ze skórą lub oczami nie powoduje podrażnienia. Należy jednak wystrzegać się dłuższej ekspozycji, aby zapobiec wysuszeniu tkanek. Biorąc powyższe pod uwagę, pigmenty dwutlenku tytanu zasadniczo nie są niebezpieczne. Nie występują na listach substancji niebezpiecznych. Również nie muszą spełniać szczególnych wymagań narzucanych przepisami ADR, IATA, IMDG czy RID dla międzynarodowego transportu drogowego, powietrznego, morskiego czy kolejowego. Tym samym są bezpieczne w transporcie, stosowaniu i w utylizacji.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

Grupa Azoty „Police” w prestiżowym gronie członków TDMA

Począwszy od 2006 roku, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" jest członkiem Stowarzyszenia Producentów Dwutlenku Tytanu (TDMA - The Titanium Dioxide Manufacturers Association). TDMA jest organizacją non-profit, częścią  European Chemical Industry Council. Od momentu powstania, czyli od 1974 [...]