Poniżej prezentujemy stanowisko Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  w odniesieniu do klasyfikacji pigmentów Tytanpol® zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/217.