Parlament Europejski zgodził się z wnioskiem Komisji dotyczącym klasyfikacji dwutlenku tytanu. W dniu 18 lutego 2020 r. Unia Europejska opublikowała oficjalnie ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (EU) 2020/217.