PKWiU: 20.12.11.0
CN: 3206
Klasyfikacja pigmentu
R-2 (PN-EN ISO 591-1:2002)
VI (ASTM D476-00)

Informacja o produkcie
Biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie. Obrabiany powierzchniowo związkami glinu i krzemu oraz modyfikowany hydrofobowymi związkami organicznymi.
TYTANPOL® R-220

posiada bardzo dobre właściwości optyczne (wysoka zdolność rozjaśniania i siła krycia), jest łatwo przetwarzalny i wysokoodporny na warunki atmosferyczne.
Jest to pigment o wysokiej stabilności barwy i połysku, a także odporności na kredowanie.

Zastosowanie
TYTANPOL® R-220 jest pigmentem szczególnie polecanym do produkcji tworzyw sztucznych eksponowanych w warunkach zewnętrznych, np. polichlorku winylu (miękkiego i twardego), tworzyw konstrukcyjnych czy koncentratów poliolefinowych o umiarkowanym poziomie wypełnienia.

Z uwagi na podatność na przedwczesne odbarwienia nie zalecamy stosowania pigmentu do barwienia twardego polichlorku winylu stabilizowanego związkami ołowiu.

Bezpieczeństwo stosowania
TYTANPOL® R-220 jest pigmentem bezpiecznym w transporcie, stosowaniu i utylizacji. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych pigmentów zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Pigment może być stosowany w wyrobach przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Pakowanie i transport

TYTANPOL® R-220 jest pakowany:

  • po 25 kg w wentylowane worki papierowe,
  • po 1000 kg w elastyczne kontenery, tzw. big-bagi,
  • na życzenie odbiorcy także w inne opakowania, np. worki polietylenowe.

TYTANPOL® R-220 należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Liczba warstw ładowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. Liczba warstw worków ułożonych płasko na palecie, różna w zależności od rozmiaru palety, nie powinna przekraczać jedenastu. W przypadku transportowania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, do 2 warstw. Dopuszcza się transport luzem środkami transportu przeznaczonymi do przewozu towarów pylistych po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki transportu zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak standardowe opakowania.
Pigment TYTANPOL® R-220 nie jest klasyfikowany, jako materiał niebezpieczny zgodnie z pomarańczową Księgą ONZ i międzynarodowymi kodami transportowymi, np. RID (kolej), ADR (transport drogowy) i IMDG (transport morski). W przewozie środkami transportu drogowego odbiorcy lub przewoźnika działającego na bezpośrednie zlecenie odbiorcy, odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie jakości produktu ponosi odbiorca lub przewoźnik.

Przechowywanie

Biel tytanową należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

Liczba warstw składowania worków ułożonych płasko w stosie nie powinna przekraczać dwudziestu czterech. W przypadku przechowywania produktu w jednostkach ładunkowych uformowanych na paletach dopuszcza się piętrzenie, co najwyżej, 3 palet.

Dopuszcza się przechowywanie pigmentu luzem po pisemnym uzgodnieniu między odbiorcą a producentem, o ile warunki przechowywania zapewnią zachowanie jakości produktu, w co najmniej równie skuteczny sposób jak opakowania.

Elastyczne kontenery (tzw. big-bagi), 1000 kg przechowuje się pojedynczo na paletach w regałach wysokiego składowania.

BAZA WIEDZY

Biel tytanowa w naszym codziennym życiu

Bez pigmentów tytanowych trudno sobie wyobrazić zadbaną fasadę domu. Są one obecne na elewacjach (czy to w tynku ozdobnym, farbie fasadowej czy sidingu) nadając jej krycie, kolor i odporność na warunki zewnętrzne. TiO2 szeroko stosowany jest również [...]

SPRAWDŹ NASZĄ ELASTYCZNĄ OFERTĘ

Realizujemy zakup TYTANPOLU® już od 25kg. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, realizujemy dostawy już od 25 kg. Wówczas zakupiony przez Państwa produkt, dostarczamy firmą kurierską DHL. Wysyłki dokonujemy w ciągu 48h Przy zakupie 4 i więcej 25kg worków bieli [...]