Inwestycja warta co najmniej 1,7 mld zł wkroczyła w kolejną fazę realizacji. Produkt, który powstanie w polickiej Grupie Azoty znajdzie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle chemicznym. Jego odbiorcami mają być zarówno firmy polskie jak
i zagraniczne.

Po zakończeniu projektu podstawowego, wykonanego przez globalnego dostawcę najbardziej innowacyjnych technologii przemysłowych – amerykańską firmę UOP, rozpoczęły się prace nad projektem wstępnym, którymi zajmą się firmy Tecnimont i Technip, posiadające duże doświadczenie w budowie instalacji petrochemicznych. W ramach zawartych z tymi spółkami umów opracowane zostaną projekty techniczne instalacji wraz z całą infrastrukturą. Szczególnie istotne będą te elementy, które zapewnią integrację nowego zakładu z istniejącymi instalacjami m.in. poprzez dostarczanie wartościowych półproduktów, takich jak wodór czy gaz opałowy.

Budowa instalacji do produkcji propylenu metodą PDH to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty Police. Roczna produkcja propylenu ma wynieść ok. 400 tys ton. Pierwsza tona propylenu ma zostać wyprodukowana w drugiej połowie 2019 roku.